ВЕРС® е търговското название на руските строителни кофражни системи КРАМОС® в България. Изключителен представител на руската производствено – инженерингова корпорация „КРАМОС“ за България и Румъния е „ВЕРС ИМПОРТ“ ЕООД, със седалище в гр. Варна.