Жилищна сграда, кофриране без кран, София, Красно село

6120091601552353202008_02_25_01_29_44

Вид: жилищна сграда, кофриране без кран
Клиент: Билд Ек ООД

Повече за обекта