Жилищна сграда, кофриране с кран, Бургас

6120091601236197602007_10_03_11_13_24

Вид: жилищна сграда, кофриране с кран
Клиент: Билд Ек Солар ООД

Повече за обекта