Промишлено строителство, с. Езерово, обл. Варна

382014190822DSC_1366_(Copy)

Вид: Промишлено строителство
Клиент: МИЛКОС Инженеринг ООД

Повече за обекта