Вертикален кофраж „СИМБА“ – това е синтез между големия обем натрупани от нас технически знания в областта на монолитното строителство. Тази система не отстъпва на популярния алуминиев вертикален кофраж, а по много параметри и я превъзхожда. Нейните най-добри качества са: надежност, издържливост, износоустойчивост, здравина и цена.

Системата вертикален кофраж „СИМБА“ намира приложение както на крупни промишлени обекти, така и на средни жилищни кооперации, благодарение на големия набор от елементи, правещи възможно изливането на практически всякакви форми.

Издържливост на натоварване на бетонната смес: 80 кN/m2

Каталог  СИМБА >>