НАШИТЕ УСЛУГИ

Продажба на използвани кофражи (греди, алуминиев рамков кофраж, подпори). Зависи от наличието.
Обадете се сега
Продавайки Ви кофраж, ВЕРС Импорт дава минимална цена за обратно изкупуване. Тя зависи от пазарната конюнктура.
Обадете се сега
Индивидуални разчети по кофражни планове за необходимото количество кофраж (вертикали). Предлагаме 2-3 варианта, спрямо необходимостта на всеки клиент.
Обадете се сега
При закупуване на алуминиев рамков кофраж, всеки клиент получава безплатно обучение на бригадата на място.
Обадете се сега
Склонни сме да изкупим вашите кофражни елементи на добра за вас цена. Ако имате интерес, моля свържете се с нас.
Обадете се сега

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОФРАЖНИ СИСТЕМИ?